Marleen HEYMANS

Marleen HEYMANS

geboren te Sint-Niklaas op 28.06.1957
advocaat aan de Balie te Gent sedert 1980
gehuwd te Gent op 29.08.1983 met Laurent BALCAEN

Opleiding

Marleen HEYMANS volgde de Moderne Humaniora, Economische Afdeling, aan het Instituut Berkenboom te Sint-Niklaas, waar zij grote onderscheiding behaalde.

Zij behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1980 met grote onderscheiding.

Zij nam en neemt deel aan tal van studiedagen en cycli, o.m. in zake bemiddelingspraktijk, personen- en familierecht, verbintenissenrecht in het algemeen, en aansprakelijkheidsrecht in het bijzonder, erfrecht en verzorgde zelf meerdere juridische publicaties.

Professionele nevenactiviteiten

Marleen HEYMANS werd bij K.B. van 30 oktober 1987 benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het Zevende (huidig Tweede) Kanton te Gent.

Geregeld wordt zij gevraagd als gastspreker om uiteenzettingen te geven over actuele onderwerpen inzake familierecht, aansprakelijkheidsrecht en bemiddeling.

Zij werd en wordt veelvuldig belast met gerechtelijk mandaten, hetzij alsbewindvoerder , hetzij als sekwester of voogd ad hoc over diverse patrimonia, hetzij als curator over onbeheerde nalatenschappen.

In september 1998 volgde zij een opleiding als scheidingsbemiddelaar aan de Universiteit te Heidelberg.

In 1997-1998 volgde zij de opleiding tot advocaat-bemiddelaar in familiale zaken. In oktober 1998 werd zij in die specialisatie geaccrediteerd door de Nationale Orde van Advocaten (thans Orde van Vlaamse Balies).

Zij werd tevens in 2008 erkend als bemiddelaar in familiezaken en burgerlijke en handelszaken door de Federale Bemiddelingscommissie.

Zij was mede-initiatiefnemer tot de oprichting van het Forum voor scheidingsbemiddeling voor het gerechtelijk arrondissement Gent  in het najaar 1998.

Zij is lesgever in burengeschillen, erfrecht, dringende en voorlopig maatregelen gedurende het huwelijk en in het echtscheidingsrecht.

Voorkeurmateries

huwelijksvermogensrecht, familierecht, eigendomsrechten, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, burgerlijke aansprakelijkheid en erfrecht

Wettelijke bepalingen

Mr. Heymans is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. Heymans is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Mr. Heymans oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BVBA BALCAEN-HEYMANS, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Heymans is 0872.269.134.

Loading
Loading