Algemeen

Ook voor ons advocaten is het nagenoeg onmogelijk om op voorhand in te schatten hoeveel een bepaalde opdracht voor u als cliënt precies zal kosten.

Dit hangt immers in grote mate af van – onder meer – volgende zaken: kan een geschil minnelijk worden opgelost of moet er worden geprocedeerd; kan een procedure in eerste aanleg worden afgerond of volgt er hoger beroep of zelfs cassatieberoep; hoeveel uren zullen er effectief in een zaak worden gepresteerd; welke verwikkelingen doen zich lopende een procedure voor; etc.

Niettemin begrijpen wij maar al te goed dat de cliënt vooraf een duidelijk beeld wenst over de diverse bestanddelen die deel uitmaken van de kosten- en ereloonstaat, alsook van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de provisienota's en kosten- en ereloonstaten.

De hierna volgende uiteenzetting moet de cliënt daarbij helpen.

Ook bij de eerste consultatie trachten wij de cliënt zo goed als mogelijk reeds in te lichten over het op dat moment reeds in te schatten bedrag van de kosten- en ereloonstaat.

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen en onaangename verrassingen te vermijden, worden aan de cliënt voorschotten of provisies gevraagd door middel van provisienota's, dit van bij de aanvang, tijdens de behandeling en naargelang de evolutie van de zaak.

Vanaf 01/01/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Alle bedragen vermeld op de website zijn BTW exclusief

Ereloon en kosten

Loading
Loading