Tarieven ereloon

Ereloon

Het ereloon of honorarium vergoedt de prestaties die door de advocaat worden geleverd.

Naargelang de zaak wordt een basisuurtarief van 100,00 EUR, 110,00 EUR, 125,00 EUR of 135,00 EUR gehanteerd.

Dit bedrag wordt bij de eerste consultatie met de cliënt afgesproken en hangt af van het feit of de te behandelen zaak tot de algemene rechtspraktijk behoort dan wel of deze binnen de specialisatie van een bepaalde advocaat valt, van de ingewikkeldheid en de aard van de zaak, haar belang, de hoogdringendheid en het bekomen resultaat.

In specifieke gevallen (invorderingen/incasso's, standaarddossiers/abonnementen, zeer specifieke procedures, etc.) kunnen afwijkende basisuurtarieven worden gehanteerd. Hierover kunnen op de eerste consultatie afspraken worden gemaakt met de cliënt.

Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde of aanrekenbare uren. Daarin zijn onder meer begrepen: zuiver juridische prestaties (consultaties met de cliënt en/of andere raadslieden, redactie van procedurestukken, adviesverlening, studie dossier, etc.), vacaties (bijvoorbeeld meetings buiten het kantoor, plaatsbezoeken, expertisezittingen, de verplaatsingsduur naar en wachttijden voor de rechtbanken, griffies, gevangenissen, etc.), pleidooien voor gerechtelijke of administratieve instanties, …

Voor uitgaande brieven wordt een forfaitair bedrag aan ereloon van 10 % van het uurloontarief per brief aangerekend voor de redactie en het concipiëren ervan.
In het basisuurtarief zit ook de kostprijs begrepen voor de uren die niet specifiek aanwijsbaar zijn, doch die de advocaat ontegensprekelijk in staat stellen om de diensten aan een cliënt te kunnen leveren (bijvoorbeeld de organisatie van het kantoor, de bijscholing, etc.).


Aard van de zaak

De wet voorziet dat een advocaat bij de begroting van zijn ereloon rekening houdt met de aard van het werk. Dit wordt weerspiegeld in een uurtarief als basis voor de berekening van het ereloon.


Belang van de zaak

De wet voorziet ook dat het ereloon afhankelijk is van de belangrijkheid van de zaak, wat zich vertaalt in een supplement dat bovenop het basisuurtarief kan worden aangerekend op basis van het in geld waardeerbaar belang van de zaak, doch beperkt tot het belang dat het voorwerp uitmaakt van de betrokken betwisting.

Dit supplement bedraagt

voor hettoegewezen deel van de vordering van de cliënt :

10%
voor het afgewezen deel van de vordering van de tegenpartij : 10%
verhoging van het percentage per aanleg: 50% op het vorige percentage


Indien de eigen vordering van 5.000,00 EUR bijvoorbeeld in eerste aanleg wordt toegekend, kan hierop een aanvulling van het ereloon worden gerekend van 10 % op het verkregen in geld waardeerbaar belang, zijnde in dit voorbeeld 500 EUR. Als dezelfde vordering tevens in beroep wordt toegekend wordt dit percentage van 10 % verhoogd naar 15 % in totaal, zijnde 750 EUR.

Ereloon en kosten

> Tarieven ereloon
Loading
Loading