Tina DEVLAMYNCK

Tina DEVLAMYNCK

geboren te Tielt op 11.02.1981
advocaat aan de Balie van Gent sedert 01.10.2004
ondernemingsnummer 0567.903.029

Opleiding

Tina DEVLAMYNCK studeerde Economie-Moderne Talen aan het Heilige Familie-Instituut te Tielt.

Zij behaalde in 2004 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent.

Tijdens haar opleiding volgde zij de grondige studies van het gerechtelijk privaatrecht, strafrecht en familierecht. In de derde licentie schreef ze de scripties Wraking, Opsporing, vervolging en berechting van racisme, negationisme en discriminatie en De Wet op de bescherming van de persoon van de geesteszieke: een rechtspraakoverzicht.

Tina DEVLAMYNCK behaalde op 14 juni 2006 het certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies.

Zij volgde in 2012-2013 de opleiding tot bemiddelaar in familiezaken en werd bij beslissing van de Federale Bemiddelingscommissie van 19 december 2013 erkend als bemiddelaar in familiezaken.

 

Voorkeurmateries

jeugdbeschermingsrecht, huwelijksvermogensrecht, personen- en familierecht (omvattende huwelijksrecht, afstamming, adoptie en echtscheidingsrecht)

Wettelijke bepalingen

Mr. Devlamynck is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Mr. Devlamynck oefent het beroep van advocaat uit onder rechtsvorm van BVBA Tina DEVLAMYNCK met zetel te 9000 GENT, Coupure 400. Het BTW en ondernemingsnummer van de vennootschap van Mr. Devlamynck is (BE) 0567.903.029.

Loading
Loading