Algemene voorwaarden

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen en om onaangename verrassingen te vermijden, worden aan de cliënt voorschotten of provisies gevraagd.

Op geregelde tijdstippen worden overzichten van de reeds geleverde kosten en prestaties meegedeeld.

De kosten- en ereloonstaten en de provisienota's zijn contant betaalbaar.

Vanaf de vervaldag wordt per begonnen maand een intrest van 1 % aangerekend alsook een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

In het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van de advocaten van Advocatenkantoor Balcaen-Heymans per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

Bij betwistingen van kosten- en ereloonstaten zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is (Gent).

Ereloon en kosten

> Algemene voorwaarden
Loading
Loading