Specialisaties

personenrecht, familierecht en erfrecht

 • procedures dringende en voorlopige maatregelen tijdens het huwelijk
 • procedures inzake echtscheiding met bijhorende dringende en voorlopige maatregelen tijdens de procedure
 • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen, waaronder preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • bemiddeling in familiezaken
 • jeugdzaken: ouderlijk gezag, alimentatie, omgangsrecht
 • afstamming en adoptie
 • erfrechtelijke geschillen en testamenten
 • bewindvoering

omgevingsrecht (milieurecht, stedenbouwrecht) en administratief recht

 • procedures bij de administratieve rechtscolleges (Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen)
 • stedenbouwkundige en milieurechtelijke adviesverlening
 • tussenkomst bij stedenbouw- en milieuadministraties
 • procedures inzake vergunningen zowel bij administratieve als bij burgerlijke rechtbanken
 • bijstand en verdediging inzake milieu- en stedenbouwmisdrijven

consumentenrecht, incasso, tenuitvoerlegging en insolventie

 • contracten en geschillen van financiële agenten (handelsagentuur)
 • invordering (ook internationaal) van facturen
 • tenuitvoerlegging in België van buitenlandse veroordelingen
 • geschillen inzake betalingsmoeilijkheden in handelstransacties

vastgoedrecht, huurrecht en bouwrecht

 • koop en verkoop van onroerende goederen
 • huurgeschillen (private huur en handelshuur)
 • aannemings- en architectencontracten
 • bouwgeschillen (adviesverlening, gerechtelijke procedures, minnelijke en gerechtelijke expertises)
 • mede-eigendom en appartementsrecht

aansprakelijkheidsrecht

 • beroepsaansprakelijkheid van diverse beroepscategorieën (geneesheren, apothekers, accountants, boekhouders, beleggingsadviseurs, architecten, aannemers, milieudeskundigen en milieucoördinatoren)
 • overheidsaansprakelijkheid
 • onrechtmatige daad
 • aansprakelijkheid in verkeerszaken

handelsrecht, verkeersrecht, overeenkomstenrecht

 • handelsagentuur
 • verkeersovertredingen en verkeersongevallen
 • sekwester
 • bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

Voor de niet-kantooreigen gespecialiseerde materies onderhoudt het kantoor een nauwe samenwerking met kantoren gespecialiseerd in onder meer sociaal en fiscaal recht.

Loading
Loading