Praktische info

Praktische info

Wij wensen u een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren en menen dat de volgende praktische wenken kunnen bijdragen tot een vlotte en efficiënte samenwerking.


Brievenbus
Als u een zending in de brievenbus komt deponeren, bezorgt u deze bij voorkeur in een gesloten omslag en met vermelding van uw naam en de naam van de advocaat voor wie de zending bestemd is.

Onze brievenbus wordt meermaals per dag gelicht, zodat aanbellen of telefoneren overbodig is.


Telefoon
Het kantoorsecretariaat is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 18.30 uur op het nummer +32 (0)9 223 41 46.

Tijdens een consultatie of conferentie wordt een oproep niet doorgeschakeld uit respect voor de advocaat en de gesprekspartner(s). Op uw verzoek zal de gewenste advocaat u nadien zo spoedig als mogelijk contacteren.

Op dinsdagnamiddag werkt het kantoor vanaf 12.30 uur met gesloten deuren, wat betekent dat u ons dan enkel per fax of e-mail kunt bereiken.


Telefax
De fax wordt nog steeds gebruikt voor dringende berichten/zendingen.

Vermeld steeds voor wie de faxzending bestemd is en bij voorkeur ook uw naam of de dossierreferte.

Vermijd het verzenden van omvangrijke documenten per fax die beter op een geordende wijze per post (of per drager) kunnen overgemaakt worden.


Inkomende e-mail-berichten en briefwisseling
Wij merken een enorme stijging van het aantal inkomende e-mails, zodat enige richtlijnen zich opdringen om het verwerken ervan beheersbaar te houden.

  1. E-mails kunnen (door hun aantal) onmogelijk instant gelezen en beantwoord worden.
    Zij worden daarom door het secretariaat afgedrukt en door de behandelende advocaat samen met andere inkomende briefwisseling verwerkt. De inhoud van uw e-mails kan derhalve telefonisch niet worden besproken.
  2. Een leesbevestiging wordt in principe niet verstrekt en houdt hoe dan ook niet in dat de behandelende advocaat zelf de e-mail reeds heeft gelezen.
  3. De benodigde tijd voor het doornemen van elke omstandige e-mail wordt getarifeerd aan het voor het dossier gangbare uurloontarief.
  4. De kostprijs van in- en uitgaande e-mails wordt aangerekend conform de op onze website www.advogent.be vermelde tarieven.
  5. Slechts in dringende en uitzonderlijke gevallen krijgen e-mails een prioritaire behandeling.
  6. Tracht e-mails voor te behouden voor korte, praktische berichten.
  7. Vermeld in elke e-mail ook duidelijk de referte van het dossier.

Verloop van zittingen op de rechtbank
Wij trachten u van het verloop van rechtbankzittingen waarop u zelf niet aanwezig was, zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te houden.

Het is niet haalbaar om het verloop van een zitting de dag zelf ook telefonisch toe te lichten.


Annulatie van consultaties
Wij hebben er alle begrip voor als een vastgelegde consultatie onverwacht dient geannuleerd te worden.

In dat geval waarderen wij ten zeerste dat u tracht het kantoor hiervan op voorhand telefonisch of per e-mail in kennis te stellen.


Teruggave dossierstukken
Wij zijn wettelijk verplicht om uw dossier tot vijf jaar na het afsluiten ervan bij te houden. Na die termijn worden afgesloten dossiers vernietigd.

Daarom verkiest het kantoor dat u de belangrijke documenten (notariële akten, trouwboekjes, originele documenten, gerechtelijke akten, volmachten, ...) terugneemt.

Gelet op het belang van dergelijke documenten geven wij er de voorkeur aan deze niet per post te verzenden. Deze kunnen worden afgehaald op eenvoudige voorafgaandelijke telefonische verwittiging.

 

 


Loading
Loading