Advocaten

Laurent Balcaen

laurent.balcaen@advogent.be

geboren te Ronse op 08.07.1950 advocaat aan de Balie te Gent sedert 1975 gehuwd te Gent op 29.08.1983 met Marleen Heymans

Opleiding

Hij volgde de klassieke humaniora (afdeling Latijn-Grieks) aan het Sint-Lievenscollege in Gent en behaalde in 1975 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Sedert 1975 is hij ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent.

Professionele nevenactiviteiten

Stichtend lid en lid van de raad van beheer van de v.z.w. Dienst Alternatieve Sanctie en Voogdijraad (opgericht in 1984). Hij werd bij koninklijk besluit van 7/8/1995 benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton in Gent.

Voorkeurmateries

Laurent BALCAEN heeft een voorkeur voor de materies aannemingsrecht, omgevingsrecht (stedenbouw- en milieurecht) en beslagrecht. Hij vervult regelmatig gerechtelijke mandaten als lasthebber ad hoc en bewindvoerder. Hij neemt daarnaast regelmatig deel aan colloquia en studiedagen op het vlak van zijn voorkeurmateries.

Mr. Balcaen is advocaat in Belgiƫ en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. Balcaen is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Mr. Balcaen oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BVBA BALCAEN-HEYMANS, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Balcaen is 0872.269.134.
terug naar het overzicht