het team

van ADVOGENT

Advocaten

Laurent Balcaen †

onze specialisaties

transparant

personen- en familierecht

100%

huwelijksvermogensrecht

100%

erfrecht

100%

bemiddeling

100%

vastgoedrecht en bouwrecht

100%

overeenkomstenrecht

100%
personen- en familierecht
 • echtscheidingsprocedures (EOO en EOT)
 • maatregelen omtrent kinderen zoals ouderlijk gezag, verblijfsregeling en kostenregeling
 • afstamming en adoptie
 • naamswijziging en transgenderbegeleiding
 • persoonlijk contact voor grootouders, stiefouders, pleegouders,…
 • bewindvoering
huwelijksvermogensrecht
 • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen ook met vennootschapsrechtelijke of internationale context
 • preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • huwelijkscontracten
erfrecht
 • preventieve adviesverlening inzake erfrechtelijke geschillen
 • testamenten
 • schenkingen
vastgoedrecht en bouwrecht
 • koop en verkoop van onroerende goederen
 • aannemings- en architectencontracten
 • bouwgeschillen (adviesverlening, gerechtelijke procedures,
 • minnelijke en gerechtelijke expertises)
 • mede-eigendom en appartementsrecht
 • vruchtgebruik
 • erfdienstbaarheden
 • erfpacht
 • opstal
overeenkomstenrecht
 • incasso
 • huurgeschillen (private huur en handelshuur)
 • koop
 • onderhandse leningen
 • dadingen
 • lastgeving
 • borg
 • bruikleen
 • borg
 • volmachten
bemiddeling door erkende bemiddelaars
 • bemiddeling inzake ouderschap, echtscheiding, erfenis, huur,
 • handelszaken en algemene burgerlijke zaken