Wij kregen dezer dagen bijzonder veel vragen van bezorgde ouders rond de verblijfsregeling voor de kinderen.

Dit zijn uiteraard zeer verwarrende tijden voor iedereen.

Toch is er wel duidelijkheid rond de regeling voor kinderen.

In principe lopen de beide ouders evenveel risico om al dan niet besmet te worden. Kinderen behoren kennelijk niet tot de risicogroep.

Ondanks het gegeven dat u niet meer één gezin vormt met uw ex-partner, wordt dit wel als een gezinscontext beschouwd. Dit betekent concreet dat zo u onderling geen andere afspraken maakt, de verblijfsregeling vastgelegd bij akkoord of bij vonnis moet gerespecteerd worden.

Uiteraard  gelden ook bij de overdracht van de kinderen de algemene principes:

  • Geen handen geven
  • Niet kussen
  • Hou het contact zo kort mogelijk
  • Hou afstand

Voor kinderen of ouders die besmet zijn, kan hiervan wel worden afgeweken indien de omstandigheden dit vereisen.

Het is belangrijk om de rust te bewaren en rekening houdend met de oplegde maatregelen de verblijfsregelingen voor de kinderen te respecteren.