Gelet op het feit dat er de laatste tijd vaak vragen binnen komen over de situatie rond de kinderbijslag, in de volksmond ‘het kindergeld’, willen we even duidelijkheid scheppen rond de nieuwe wetgeving.

Is de nieuwe regeling van toepassing op mij?

De nieuwe Vlaamse kinderbijslagregeling gaat vanaf 01/01/2019 in werking. Indien het kind waar het over gaat niet in Vlaanderen woont, is deze regeling niet van toepassing.

Het volgende relevante criterium voor de toepasselijkheid van de nieuwe wetgeving is de geboortedatum van uw kind.

De nieuwe regeling geldt integraal voor kinderen geboren na de inwerkingtreding van deze wet. Voor kinderen dus geboren na 1 januari 2019. Voor kinderen geboren vóór die datum verandert er weinig. De wijzigingen die u wel zal ondervinden zijn hieronder opgelijst.

Het basisbedrag blijft namelijk voor kinderen geboren voor 1 januari ongewijzigd. Concreet wil dit zeggen dat als u één of meerdere kinderen heeft die geboren zijn voor 1 januari 2019, u hetzelfde bedrag zal blijven ontvangen. Eventuele wijzigingen aan dit bedrag zullen gebeuren volgens dezelfde regels die ook nu reeds van toepassing zijn.

Naast het basisbedrag is er de zorgtoeslag of sociale toeslag. Ontvangt u dit, dan blijft deze ‘oude’ regeling gewoon verder lopen voor u. Deze toeslag zal dan niet veranderen.

Belangrijk om op te merken is dus dat in eenzelfde gezin zowel het oude systeem als het nieuwe systeem kan gelden indien er meerdere kinderen zijn, waarvan sommigen geboren voor 1 januari en sommigen nadien.

Nieuwigheden voor iedereen

De bijkomstigheden hierna vermeld wijzigen echter wel voor iedereen. Ongeacht de geboortedatum van het kind.

Met andere woorden, ongeacht wanneer uw kind geboren is, heeft u recht op:

  • De schoolbonus, een systeem waarbij voor elk kind in augustus een bedrag tussen de 20 en 61,20 euro gegeven wordt (afhankelijk van de leeftijd).
  • De kinderopvangtoeslag voor kinderen, die niet naar de kleuterklas gaan, maar die in een door Vlaanderen vergunde kinderopvang verblijven, iets meer dan 3 euro per dag per kind.
  • De kleutertoeslag, waarbij kinderen van 3 of 4 jaar een extra toeslag ontvangen van 132,60 euro per jaar, op voorwaarde dat de kinderen voldoende aanwezig zijn op school.
  • Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen genieten tot slot van een schooltoeslag. Het bedrag hiervan is afhankelijk van het inkomen van het gezin en het schooljaar van het kind.